Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Por Resolución de Alcaldía de data 27 de marzo de 2024, elévanse a definitivos os resultados obtidos no proceso de estabilización do emprego temporal que, ao abeiro do disposto na Lei 20/2021, de 28 de decembro, se está levando a cabo neste Concello para a provisión dunha praza de Traballador/a social;

Pode descargar a resolución de Alcaldía premendo en Resolución_DECRETO 2024-0036 [Aceptación selección y llamamiento]