Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

BOLSA DE EMPREGO SAF

Por Resolución de Alcaldía de 23 de agosto de  2022, aprobáronse as bases para a creación dunha bolsa de emprego destinada a contratación de auxiliares de axuda a domicilio para procesos de interinidade. Quen desexe particpar no proceso selectivo poderá presentar a...