Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Capela de San Antonio de A Gamalleira

San Pedro de Pieiga

O Salvador de Negueira

Sta. María de Tallobre

arquitectura eclesiástica

Ademais de restos prehistóricos que testemuñan a antigüidade do noso concello, Negueira de Muñiz ten unha rica arquitectura eclesiástica que se exhibe nas diferentes capelas parroquiais como a igrexa de San Salvador de Negueira, Capilla de Tallobre, Capilla de San Ildefonso, Capilla de San Antonio de A Gamalleira, a capela de Santa Baia e a capela de Ouviaño, un templo rural de nave rectangular con cuberta a dúas augas, un pórtico rústico que conserva un retablo do século XIX.

O conxunto parroquial formado pola Igrexa e a Reitoral de San Salvador, de finais do século XV ou principios do XVI, un edificio de planta de cruz latina con capelas nos brazos e un presbiterio cuberto cunha bóveda de virilha, un pórtico de pequenas arcadas con piares, a súa parte dianteira con espadana e porta de dintel. No interior puiden ver na capela maior un retablo barroco do século XVIII coa imaxe de San Salvador e ourives do século XIX como unha cruz de prata.

Cando o encoro ten un caudal baixo, tamén se pode ver a antiga igrexa de Barcala dentro das augas do Navia, unha imaxe que impresiona coa maxestuosidade da construción e o seu estado de conservación cando está mergullado.

Capelas e igrexas

Virxe da Veiga

Negueira

Igrexa do Salvador

Negueira

Santiago de Oubiaño

Oubiaño

San Pedro de Pieiga

Pieiga

San Pedro de Ernes

Ernes

Capela de Santalla

Santalla

Capela de San Antonio

A Gamalleira

Capela do Entralgo

Entralgo

San Antonio de Vilaseca

Vilaseca

Santiago de Oubiaño

Virxe da Veiga

San Antonio de Vilaseca

Capela de Santalla