Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Contratación de 1 Auxiliar administrativo

En relación ao Proceso selectivo realizado o pasado día 7 de abril de 2021, que se desenvolveu para levar a efecto a contratación de un Auxiliar administrativo ao abeiro do Programa FOMENTO DO EMPREGO 2020, resolveuse contratar a Dª. Silvia María Pinal Seoane, con...

Examen Auxiliar administrativo

Rematado el proceso selectivo, se hacen públicos los resultados obtenidos por cada uno de los candidatos. CALIFICACIÓN GLOBAL   DNI Circunst. Pers. Formación Experiencia Examen Caso Práctico TOTAL 53,005,606 J 0,2 0 0,7 2,4 0,70 4 53,192,243 M No APTO (Art. 4...