Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Tablón de Anuncios

 

Publicaciones de interés para los vecinos de Negueira de Muñiz.

BOLSA DE EMPREGO SAF

Por Resolución de Alcaldía de 23 de agosto de  2022, aprobáronse as bases para a creación dunha...

FEMENINO RURAL

Almorzoworking o 02/08 na Fonsagrada, dirixido a todas aquelas mulleres emprendedoras no rural,...