Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Faise público que, por resolución de Alcaldía de data 22/06/2022, aprobáronse as bases que rexerán a SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS E UN CAPATAZ PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS.

Os candidatos disporán do seguinte prazo para presentación de solicitudes: dende o 1 de xullo de 2022 ata o 7 de xullo de 2022, ambos inclusive.

O texto íntegro da Bases reguladoras pode consultarse premendo en BASES BRIGADA INCENDIOS 2022

O anuncios do BOP pode consultarse premendo aquí

 

Se hace público que, por resolución de Alcaldía de fecha 22/06/2022, se aprobaron las bases reguladoras que regirán la SELECCIÓN DE CUATRO PEONES Y UN CAPATAZ PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.

Los candidatos dispondrán del siguiente plazo para presentación de solicitudes: desde el 1 de julio de 2022 hasta el 7 de julio de 2022, ambos inclusive.

El texto íntegro de las Bases reguladoras puede consultarse clicando en BASES BRIGADA INCENDIOS 2022

El anuncios del BOP puede consultarse clicando aquí