Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Mediante Resolución de Alcaldía de 13/1/2023, aprobáronse as bases xerais que rexerán o procedemento Fomento do Emprego 2022, ao abeiro do cal se contratará, por un período de seis meses, a catro “Peóns de
Servizos múltiples”. O prazo de presentación de instancias será o comprendido entre os días 6 e 13 de febreiro, ambos inclusive.

Para descargar as bases, que estarán expostas no taboleiro do Concello de Negueira de Muñiz, pode premer en Bases Fomento emprego 2022

Modelo de solicitude: Modelo de instancia

Mediante Resolución de Alcaldía de 13/1/2023, se aprobaron las bases generales que regirán el procedimiento «Fomento do Emprego 2022», al amparo del cual se contratará, por un período de seis meses, a cuatro peones de Servicios múltiples. El plazo de presentación de instancias será el comprendido entre los días 6 y 13 de febrero, ambos inclusive.

Para descargar las bases, que estarán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz, puede clicar en Bases Fomento emprego 2022

Modelo de solicitud: Modelo de instancia

 

POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, SE APRUEBA EL LISTADO DE EXCLUIDOS Y ADMITIDOS. PARA DESCARGAR LA RESOLUCIÓN PUEDE CLICAR EN RESOLUCIÓN ADMITIDOS FOMENTO DO EMPREGO 2022