Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Con data do 18 de maio de 2023 saiu publicado no BOP de Lugo, número 112, o padrón fiscal relativo o Servizo de Axuda no Fogar vía libre concurrencia e dependencia dos meses de febreiro, marzo e abril 2023. O que se expón ao público para xeral coñecemento.

DECRETO 2023-0054 [resolucion alcadia_cobro_02_23]

DECRETO 2023-0071 [resolucion alcadia_cobro_03_23]

DECRETO 2023-0088 [resolucion alcadia_cobro_04_23]