Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Inscríbete con antelación en afurgotecalugo@xunta.gal ou vía whatsapp, no
teléfono 621 308 856.