Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DATA 23/12/2020, O PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRORRÓGASE ATA O VINDEIRO MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO, 

 

Mediante Resolución de Alcaldía do 20/10/2020, aprobáronse as bases xerais que rexerán o procedemento Fomento do Emprego 2020, ao abeiro do cal se contratará, por un período de seis meses, a catro “Operarios de Servizos múltiples” e un Auxiliar Administrativo. As bases da convocatoria estarán a disposición dos interesados no taboleiro de anuncios do Consistorio (planta baixa da Casa Consistorial do Concello de Negueira de Muñiz, sita na Praza Maior s/n, 27113 de Negueira). Tamén se poden descargar premendo aquí

Corrección de erros DECRETO 2020-0110 [Corrección de errores]

O prazo para presentación de solicitudes é do 22 de decembro de 2020 ata o 28 de decembro de 2020, ambos incluídos.

Mediante Resolución de Alcaldía de 20/10/2020, se aprobaron las bases generales que regirán el procedimiento «Fomento del Empleo 2020», al amparo del cual se contratará, por un período de seis meses, a cuatro “Operarios de Servicios múltiples” y un Auxiliar Administrativo. Las bases de la convocatoria estarán a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial (planta baixa de la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor s/n, 27113 de Negueira). También se pueden descargar pulsando en DECRETO 2020-0109 [RESOLUCIÓN bases]

Corrección de errores DECRETO 2020-0110 [Corrección de errores]

El plazo para presentación de solicitudes es del 22 de diciembre de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020, ambos inclusive.