Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Con data do 19/07/2021 publicouse no BOP,  núm. 163, a exposición ao público da conta xeral 2020 na Secretaría do Concello, por un prazo de quince días, ao que se informa para os efectos oportunos.