Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Por Resolución de Alcaldía de 16 de decembro de 2021, aprobáronse as bases para a creación dunha bolsa de emprego destinada a contratación de auxiliares administrativos para procesos de interinidade. Dende o día 22 de decembro de 2021, e ata o 29 de decembro de 2021, ambos inclusive, poderanse presentar as solicitudes de participación no rexistro do Concello de Negueira de Muñiz ( ou en calquera das formas que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), empregando para elo o seguinte modelo: Modelo de instancia

Para descargar as bases reguladoras pode premer en bases proceso

Para ver o anuncio da convocatoria `pode premer aquí.

A conta bancaria na que se debe facer o abono das taxas pertinentes é a ES03 0238 8161 6606 6000 0173, segundo resolución de enmenda de erros  RESOLUCIÓN enmienda de errores