Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Por Resolución de Alcaldía de data 11 de xuño de 2020, apróbanse as Bases reguladoras do proceso de selección para contratación de dous traballadores desempregados perceptores do RISGA, que terá lugar o vindeiro 26 de xuño de 2020, as 10:30 horas, na Casa Consistorial de Negueira de Muñiz.

Pode descargar as bases premendo nas Bases del proceso