Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

BOLSA SAF 2022. CELEBRACION ENTREVISTA

Con data do 19 de setembro de 2022 procedese a celebrar a entrevista para a constitución da bolsa SAF 2022, o día 19 de setembro de 2022 as 11:00 horas no Local Social do Concello de Negueira de Muñiz.

SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS E UN CAPATAZ PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Faise público que, por resolución de Alcaldía de data 22/06/2022, aprobáronse as bases que rexerán a SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS E UN CAPATAZ PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. Os candidatos disporán do seguinte prazo para...