Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Por Resolución de Alcaldía de 23 de agosto de  2022, aprobáronse as bases para a creación dunha bolsa de emprego destinada a contratación de auxiliares de axuda a domicilio para procesos de interinidade.

Quen desexe particpar no proceso selectivo poderá presentar a súa solicitude a partires do día 29 de agosto de 2022 (inclusive), durante os vindeiros sete días hábiles.

Para descargar o anuncio BOP, as bases reguladoras ou o modelo de instancia pode premer nos seguintes enlaces:

Anuncio publicado

Bases bolsa emprego SAF

Modelo-de-instancia

Por Resolución de Alcaldía de 23 de agosto de 2022 se aprobaron las bases para la creación de una bolsa de empleo destinada a la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio para procesos de interinidad.

Quien desee participar en el proceso selectivo podrá presentar su solicitud a partir del día 29 de agosto de 2022 (inclusive),  y durante los próximos siete días hábiles.

Para descargar el anuncio BOP, las bases reguladoras o el modelo de instancia puede clicar en los siguientes enlaces:

Anuncio publicado

Bases bolsa emprego SAF

Modelo-de-instancia