Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Por Resolución de Alcaldía de 10 de decembro de  2021, aprobáronse as bases para a creación dunha bolsa de emprego destinada a contratación de auxiliares de axuda a domicilio para procesos de interinidade.

Quen desexe particpar no proceso selectivo poderá presentar a súa solicitude a partires do día 16 de decembro de 2021 (inclusive), durante os vindeiros sete días hábiles.

Para descargar o anuncio BOP, as bases reguladoras ou o modelo de instancia pode premer nos seguintes enlaces:

Anuncio publicado

BASES_bolsa emprego SAF2021

Modelo de instancia 

RESOLUCIÓN enmienda de errores

 

 

Por Resolución de Alcaldía de 10 de diciembre de  2021, se aprobaron las bases para la creación de una bolsa de empleo destinada a la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio para procesos de interinidad.

Quien desee participar en el proceso selectivo podrá presentar su solicitud a partir del día 16 de diciembre de 2021 (inclusive), durante los próximos siete días hábiles.

Para descargar el anuncio BOP, las bases reguladoras o el modelo de instancia puede clicar en los siguientes enlaces:

Anuncio publicado

BASES_bolsa emprego SAF2021

Modelo de instancia