Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

PADRÓN FISCAL SAF DE XULLO A NOVEMBRO 2022

Con data do 28/12/2022 saiu pulicado no BOP o padrón fiscal relativo ao Servizo de Axuda no Fogar de xullo a novembro do ano 2022, para o que se informa aos efectos oportunos. 20220805_Resolución_Decreto de Alcaldía _ Decreto de Presidencia _DECRETO 2022-0108...